Polityka prywatności

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowej weszły w życie 25 maja 2018 r. Stanowią je przede wszystkim unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy „Ski Racing Club Biestrzyków” ul. Akacjowa 30, 55-010 Biestrzyków. Klub zarejestrowany jest w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego pod numerem SP-ORP.4222.1.2020, NIP: 8961595168, REGON: 386139581.
 3. Klub wyznaczył osobę w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można nawiązać kontakt mailowo na adres biuro@skiracingclub.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działalności Klubu.
 5. Państwa dane będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celów innym odbiorcom np. lita zwycięzców zawodów może być przekazana celem opublikowana w portalach informacyjnych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania danego celu, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz innych procedur mogących wynikać wyłącznie z realizacji celu.
 7. Prawa, które przysługują Państwu w stosunku do posiadanych przez nas Państwa danych to:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
 1. Państwa dane możemy pozyskać wyłącznie od Państwa za pomocą formularza kontaktowego/ zgłoszeniowego lub jeżeli przesyłane są mailowo celem rejestracji np. na zawody sportowe.